Качествен лозов посадъчен материал. Бели и червени сортове лози. Лозички за асма, винени, десертни,
безсеменни и устойчиви на болести сортове лози.

Меню