Качествен лозов посадъчен материал – червени винени сортове лози. Подходящи са и за асмата в двора. Различни сортове лози за вино.

Меню